HİZMETLERİMİZMUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK

Her şirket özel ve eşsizdir, farklı hedefleri, farklı zamanlarda farklı ihtiyaçları vardır. Aldığınız Muhasebe & Mali Müşavirlik Hizmeti deneyiminiz de sizin kadar benzersiz olmalıdır. Uzman ve deneyimli ekibimizle, muhasebe kayıtlarınızın, mali tablolarınızın ve beyannamelerinizin Türkiye'de geçerli mevzuata, vergi ve muhasebeye ilişkin güncel yasal gelişmelere bağlı olarak tutulmasını sağlıyor, vergi yükümlülüklerinizi daha güvenilir bir şekilde yerine getirmenize yardımcı oluyoruz.

 

Muhasebe & Mali Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (UFRS),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu aylık, üç aylık, yıllık beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, (Muhtasar, Damga, BA-BS, Doğrudan Yabancı Sermaye Bildirim Formları, Geçici ve Kurumlar Beyanları vb.).
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu yıllık kapanış kayıtlarının yapılması, Gelir tablosu-Bilanço çıkarılması,
 • Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
 • İnşaat Sürecindeki Muhasebe kayıtlarının yapılması ya da kontrolü,
 • Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,
 • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
 • İç kontrol ve Maliyet kontrollerin yapılması,
 • Bütçe hazırlanması,
 • Mali ve yönetim raporlarının hazırlanması.


( Müşteri formatında ya da tarafımızca tavsiye edilen formatta).

by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved