HİZMETLERİMİZSERBEST BÖLGE HİZMETLERİMİZ

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar;
ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. 

BSN Consultancy, Serbest bölgelerde 3568 Sayılı  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca müşterilerine hizmet vermektedir. 

 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca hizmet veriyor, şirketlerin küresel iş dünyasına açılmalarına destek oluyoruz.

 

3568 Sayılı SMMM Kanununa göre Serbest Bölge Hizmetlerimiz:

 • İşletmenizin, Serbest Bölge fayda analizinin ve yatırım fizibilitesinin yapılması,
 • Serbest Bölgeler mevzuat uygulamalarının şirketiniz süreçlerine uygunluk analizi, 
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı uyarınca, gelişmeler ve değişmeler konusunda bilgilendirmelerin yapılması,
 • Ulusal ve Uluslararası yatırım fizibilitesi yapılması,
 • Yerli/Yabancı sermayeli şirket kuruluşları,
 • Serbest Bölge şirket-şube kuruluş ve yasal izin hizmetleri,
 • Yerli/Yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artışları,
 • Yerli/Yabancı sermayeli şirket birleşmeleri,
 • Yerli/Yabancı sermayeli şirketlerin tasfiye işlemleri,
 • Yerli/Yabancı sermayeli şirketlerin bölünmeleri,
 • Yerli/Yabancı sermayeli şirketlerin hisse devirleri,
 • Diğer TTK Hükümlerine göre işlemler.
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved