HİZMETLERİMİZTEKNOPARK & AR-GE MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

Teknoparklar, Gelişmekte olan ülkelerin bilim ve teknoloji alanında, üniversiteler ve sanayi sektörünün işbirliği ile etkin bir Ar-Ge çalışmaları yapılması, global rekabet, ve ekonomiye kazanımları amacıyla, ülkemizin çeşitli faaliyet alanlarında kurulmaktadır. 

Teknoparklar, ülkemizde bu alanda çalışmaları olan firmalara, üniversitelere, bilim adamlarına, merkezi ve yerel yönetimlere ve bulunduğu şehirlere önemli katkıların yanında, Ülkenin bilim ve teknolojisinin gelişmesine ve dünya ile rekabet edebilmesine önemli bir ivme katmaktadır. 

Teknoparklarda faaliyette bulunacak firmalara, öğretim görevlilerine ve ar-ge personellerine, 4691 ve 6170 no’lu kanunlarla getirilen avantajlar ve vergisel teşvikler ile cazip bir Ar-Ge alanı kurulması sağlanmıştır. 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca müşterilerine hizmet vermekteyiz.

Teknopark & Ar-GE Merkezi Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

  • Teknopark girişi için başvuru süreci danışmanlığı,
  • Teknopark Mali danışmanlığı,
  • Teknopark firmalarının yıllık mali uygulama ve risk değerlendirme danışmalığı,
  • Diğer TTK Hükümlerine göre işlemler.
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved