BSN CONSULTANCYKVKK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni kişisel verilerin BSN Consultancy tarafından neden ve nasıl işlendiğine, işleme faaliyetleri sırasında gözetilen yasa, politika ve prosedürlere ilişkin ve kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarıyla ilgili bilgi verir.

Bu beyan ister kişilerin kendilerinden ister başkaları tarafından BSN Consultancye verilmiş olsun elde edilen tüm kişisel veriler için geçerlidir

BSN Consultancy ortaklarını, görevli veya çalışanlarını, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar. BSN Consultancy hakkında ayrıntılı bilgi için: www.bsnco.net alınabilir,

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. BSN Consultancy bu aydınlatma metninde yer alan amaçlar için kişisel verileri işler ve bu amaçlara ilişkin hangi verilerin işlendiği, veri toplama şekli, aktarım, veri işlemeye dair hukuki dayanak yine işbu aydınlatma metninde belirlenmiştir.

by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved