YAYINLARIMIZ07 / 07 / 2022

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI


YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ VERGİ DAVALARINDA TEMİNAT ALINMASINA YÖNELİK DÜZENLEME ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Bilindiği üzere 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete ’de 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik  Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştı.

Bu kanunun ikinci maddesi ile 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmişti. 

“Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.” 

Samsun Vergi Dairesi, Anayasa Mahkemesine yukarıda bahsi geçen düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu iddiası başvuruda bulunmuştur.

Mahkeme, yaptığı incelemene neticesinde ““Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”  şeklindeki düzenlemenin Anayasanın 125. Maddesine aykırı olduğuna ve düzenlemenin iptaline karar vermiştir.

Anayasa mahkemesi kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan basıl duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

 Menderes ÇETİN 

BSN Consultancy Vergi Yöneticisi

 

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş yazısı, sirküler, bülten vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, yazarlarımız tarafından  bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metinlerin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan BSN CONSULTANCY.’nİn hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mevzuatın sık değişmesi ve uygulamada yaşanan farklılıklar nedeniyle, herhangi bir konuda işlem yapmadan önce tarafımıza ulaşarak her biri alanında uzman ekibimizden profesyonel yardım almanızı öneririz. 

Tarafımızca hazırlanan metinlerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğinde olup, BSN CONSULTANCY’ nin yazılı izni olmadıkça çoğaltılamaz, yayınlanamaz, başka bir dile çevrilemez, herhangi bir şekilde işlenemez ve değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde BSN CONSULTANCY 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved