YAYINLARIMIZ23 / 06 / 2022

Gelir İdaresi Tarafından Yeni Yayımlanan Özelgeler - 2022/4


KANUN

TARİH

ÖZELGE NO

BAĞLANTI

AÇIKLAMA

193

27.05.2022

62030549-120[9-2021/458]-579180

Link

Vergiden muaf esnafın internet üzerinden yaptığı satışlardaki belge düzeni hk.

193

27.05.2022

31435689-120-80745

Link

Genç girişimcilere sağlanan ve Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

193

25.05.2022

62030549-120[65-2021]-567901

Link

Dövme ve piercing faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

193

24.05.2022

17192610-120[GV-21-20]-123468

Link

Evde canlı çiçek üretimi yapılıp internet üzerinden satılması halinde esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

193

23.05.2022

62030549-120-554697

Link

Instagram üzerinden yapılan röportajların ve bu röportajların yine Instagram üzerinden paylaşımında yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı.

193

23.05.2022

35831311-010.01-11832

Link

Hazır kamera bordları yerleştirilen çeşitli ürünlerin satışının esnaf muaflığı kapsamında olması hk.

193

23.05.2022

82185597-120.01.01-10794

Link

Terzilik faaliyeti nedeniyle basit usulde vergilendirilen mükellefin şehir içi yolcu taşımacılığı da yapmak istemesi durumunda basit usulün şartlarını ihlal edeceği hk.

193

23.05.2022

67630374-120.01.02.11[2021]-12959

Link

Vergi mükellefiyeti bulunmayanlara yaptırılan hamaliye işinde vergi tevkifatı

193

20.05.2022

57062627-120.01.01[7700257798]-10840

Link

Mükellef adına kayıtlı iki minibüs olması halinde basit usulde gelir vergisi mükellefiyetinin durumu hk.

193

20.05.2022

50426076-120[65-2021/20-822]-66280

Link

Faaliyeti terk tarihinden sonra avukata yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi

193

11.05.2022

62030549-120-508706

Link

Tekstil ürünleri kullanılarak yapılan resim çalışmaları hk.

193

10.05.2022

11395140-105[VUK-1-22760]-499825

Link

Adi ortaklık tarafından sürdürülen serbest meslek faaliyetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni

193

6.05.2022

62030549-120-492444

Link

Yurt içi ve yurt dışındaki kişilere verilen sağlık hizmetinin yanında verilen yol ve konaklama hizmetinin vergilendirilmesi ile belge düzeni hk.

193

6.05.2022

62030549-120[46-2020/32]-490032

Link

Basit usule tabi mükellefin aracını satması durumunda vergilendirme ve Defter Beyan sisteminde kayıtlara alınıp alınmayacağı

193

5.05.2022

84098128-120.01.03-241430

Link

Evde yapılan sabun ve ekşi maya ekmeğinin internet üzerinden satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılmayacağı hk.

193

5.05.2022

84098128-120-241424

Link

Evde çelik tel, misina, iğne ve fırdöndü kullanılarak yapılan yılan dili, tasmalayan ve olta takımı satışı dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanılıp yararlanılamayacağı

193

5.05.2022

11355271-120.04.06[63-2019/33]-30653

Link

Hizmet borçlanmasının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

193

5.05.2022

68509125-120[2020/97]-8404

Link

İnternet üzerinden giysi satışının, pazar yerinde gıda satışı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellefiyet şartlarını ihlal etmesi hk.

193

28.04.2022

E-62030549-120-474397

Link

Adi ortaklığın sermaye şirketine devredilmesi

193

27.04.2022

E-64597866-120[Geçiçi-67]-7589

Link

Menkul sermaye iratları üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

193

27.04.2022

93767041-120-56003

Link

Vergiden muaf esnafın evlerinde ürettikleri ürünleri ticari amaçla alanların yapacağı ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatı

193

15.04.2022

B.07.1.GİB.4.35.16.01-120.03.05.06[23-2017/3]-201082

Link

Merkezi yurtdışında bulunan firmanın Türkiye'deki irtibat bürosunda çalıştırdığı personele ödenen ücretlerin istisna kapsamında olup olmadığ hk.

193

13.04.2022

E-62030549-120[Geç.67-2021/790]-411821

Link

Kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelir üzerinden stopaj kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hk.

193

12.04.2022

11355271-120[63/2021/2]-24598

Link

Tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası poliçelerinin vergi matrahından indirimi

193

28.03.2022

E-84098128-120.05.05.01[74-2021/2]-163313

Link

Veraseten küçük çocuklara intikal eden gayrimenkul için verilecek beyannamede iktisap bedelinin %5'inin indirimi.

193

24.03.2022

E-62030549-120[89-2021/728]-325092

Link

Yurt dışına verilen grafik tasarım hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi

193

21.03.2022

E-11355271-120[mük202021/]-18411

Link

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

193

16.03.2022

E-97677631-120.01.01-7963

Link

Basit Usulden Gerçek Usule Geçişte Vergilendirme

193

15.03.2022

E-62030549-120[89-2021/669]-290784

Link

Konservatuar eğitimi için piyano alımının eğitim harcaması olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

193

11.03.2022

17192610-120[GV-18-111]-62638

Link

Yurt dışı mukimi kişi ya da şirketlere verilen sosyal medya danışmanlığı, web sayfası güncellemesi ve görsel tasarım hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

193

10.03.2022

E-84098128-120[80-2021/6]-130590

Link

Ortak alınan ve boşanılan eş üzerine tescil edilen evin yarı bedelinin ödenerek satın alınması sonucunda satışının vergilendirilmesi

5520

18.05.2022

26468226-120[ÖZG-11-2021]-52472

Link

Ciro Kaybı Desteğinin Vergilendirilmesi Hk.

5520

18.05.2022

64597866-105-8400

Link

Zimmet Karşılığı Personele Verilip Kayıtlara Alınan İş Kıyafetlerinin Doğrudan Giderleştirileceği.

5520

17.05.2022

38418978-120[94-19/47]-224402

Link

... San. ve Tic. A.Ş.

5520

10.05.2022

76071283-125.08-18767

Link

Fiyat farkı faturasının giderleştirilmesi

5520

6.05.2022

62030549-125[32/A-2018/396]-490013

Link

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

5520

5.05.2022

35831311-010.01-10298

Link

KDV

5520

5.05.2022

16432732-130[29-2021-25]-28309

Link

Motorsuz çekme karavana ait KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

5520

25.04.2022

96620903-125.02.02-83970

Link

Kooperatif Mükellefiyeti

5520

21.04.2022

62030549-125[30-2018/18]-443107

Link

Yurtdışı şube kazancının vergilendirilmesi

5520

13.04.2022

38418978-120[89-2022/4]-170196

Link

Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışların İndirimi(İ)

5520

12.04.2022

84974990-130[1-2020/06]-166684

Link

İthal Boğalardan Üretilen Spermanın Yurt İçi ve Yurt Dışı Satışından Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

5520

8.04.2022

31435689-125-54973

Link

Finansal kiralama yoluyla yurt dışındaki firmadan alınan makinalar için yapılan ödemelerde stopaj

5520

8.04.2022

64597866-125[6]-6418

Link

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın hangi dönemde gider kaydedileceği hk.

5520

7.04.2022

84098128-125[8-2019/6]-185670

Link

Led aydınlatma sistemi bedellerinin doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı ile işe ilişkin sözleşmenin DV'den istisna olup olmadığı.

5520

1.04.2022

93767041-125[7570406285]-41191

Link

Ar-Ge Merkezi Fiziki Sınırları Dışında Gerçekleştirilen Test Harcamalarının Ar-Ge İndirimine Konu Edilip Edilemeyeceği Hk.

3065

30.05.2022

E-39044742-130[Özelge]-584658

Link

5503.40.00.00.11 GTİP numarası kapsamındaki malın ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

3065

13.05.2022

E-64597866-130[28]-8171

Link

Mısır ve patates nişastası ile ilaç etken hammaddelerinin ithal ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı

3065

13.05.2022

E-85550353-130[2021]-16092

Link

Çay lifi, kafein tozu, çay çöpü vb. uygulanacak KDV oranı hk.

3065

12.05.2022

E-21152195-130[28-2022.4732]-254199

Link

Sabun, şampuan, deterjan ve dezenfektanlarda KDV oranı

3065

20.04.2022

E-65771276-130[2022]-9494

Link

Pide ve lahmacun ürünlerinde uygulanan KDV oranı

488

24.02.2022

90792880-155.01.01.01[95]-89201

Link

Yıl Sonu Cari Hesap Bakiyesi Hakkında Mutabık Kalındığına Dair Kağıdın Damga Vergisi

488

21.02.2022

97895701-155[2019/371]-204004

Link

İlk kesin izin taahhüt senedinin süresini uzatan ikinci kesin izin taahhüt senedinin hangi bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı

488

2.02.2022

97895701-140.02[2021/909]-126409

Link

Alacağın temliki sözleşmesine istinaden yapılacak işlemlerin tapu harcı ve damga vergisi istisnası hk.

488

31.12.2021

13649056-155[2021-ÖZE-04]-93704

Link

Geçici Teminatların Geri Ödemesinde Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağı Hakkında.

492

17.05.2022

90792880-140.04.01[2021/16]-222467

Link

A.Ş'ye sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulacak taşınmazın tapu harcı karşısındaki durumu

492

6.05.2022

63611781-140.04.01[57-2021/3]-19229

Link

Mülkiyeti kooperatife ait olan afet konutlarının hak sahiplerine dağıtımında, söz konusu taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun geçici 3 üncü maddesine göre harçtan istisna olup olmadığı hk

492

22.04.2022

85373914-140[63.01-101]-52288

Link

Boşandığı eşten ipotek borcuyla alınan taşınmazın müflis eşin vefatı üzerine terekenin tasfiyesi yoluyla ipotek alacaklısı bankaya satışında tapu harcı istisnası

492

20.04.2022

35831311-010.01-9213

Link

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında bulunan dairenin tescilinde tapu harcı alınıp alınmayacağı hk.

492

19.04.2022

31435689-140.02[324446]-62920

Link

Kooperatifin Üyelerine Yapacağı İşyeri Satış Sözleşmelerinde Noter Harcı Muafiyeti

492

19.04.2022

97895701-140.04.01[2021/901]-433183

Link

6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan gayrimenkulün dönüşüm öncesi hissedarlar arasında satışından sonra tekrar yapılacak satış işleminde harç istisnası

492

19.04.2022

66813766-140.04.01[57-2021-17]-207946

Link

Temlik yoluyla devri yapılan taşınmazın, devir alan kişinin kusurlu olması nedeniyle mahkeme kararına istinaden devir eden adına tescilinde tapu harcı oranı.

492

12.04.2022

97895701-140.04.01[2020/1297]-405534

Link

Korunması gerekli kültür varlığı olan yapının satışının 2863 sayılı Kanun kapsamında harçtan istisna olup olmadığı

492

11.04.2022

13649056-140[2020-ÖZE-04]-32963

Link

Birleşme halinde tapu harcı

492

22.03.2022

50426076-140[123-2019/20-422]-37972

Link

Adi ortaklığın limited şirkete devrinde ipotek tesisi işleminin yenilenmesine ilişkin tapu harcı

492

11.03.2022

90792880-140.04.01[2021/102]-112363

Link

Banka tarafından iştira hakkı ile devralınan taşınmazın, iştira hakkı protokolüne uyulması koşulu ile eski malike devrinde tapu harcı.

492

2.03.2022

64597866-140-4067

Link

Finansal Faaliyet Harcı

492

22.02.2022

97895701-140.04.01[2020/1966]-207198

Link

Kullanma ve yararlanma sözleşmesinin tapuya şerhinde harç oranı

492

21.02.2022

97895701-140.04.01[2020/660]-204139

Link

6306 sayılı Kanun kapsamında bulunan gayrimenkullerin trampa işleminde tapu harcı

7338

19.04.2022

90792880-160.01.03[2021/21]-181888

Link

Dar mükellef kurum çalışanın vefatından sonra yapılan ücret, ölüm ve kıdem tazminatı ve hayat sigortasından yapılan ödemelerin Gelir, Damga ve Veraset ve İntikal Vergisi karşısındak durumu Hk.

7338

19.04.2022

63611781-160[1-2022/1]-16595

Link

Kiralık kasada bulunan ziynet eşyalarına ait veraset ve intikal vergisi

197

6.05.2022

90792880-170.03.02[2022/01]-206696

Link

Hisseli Araçlarda MTV Engelli İstisnası Uygulaması

197

19.04.2022

90792880-170.03.02[2022/06]-181015

Link

İşitme engeli olan kişinin motorlu taşıtlar

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş yazısı, sirküler, bülten vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, yazarlarımız tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metinlerin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan BSN & CO.’nun hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mevzuatın sık değişmesi ve uygulamada yaşanan farklılıklar nedeniyle, herhangi bir konuda işlem yapmadan önce tarafımıza ulaşarak her biri alanında uzman ekibimizden profesyonel yardım almanızı öneririz. 

Tarafımızca hazırlanan metinlerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğinde olup, BSN & CO'nun yazılı izni olmadıkça çoğaltılamaz, yayınlanamaz, başka bir dile çevrilemez, herhangi bir şekilde işlenemez ve değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde BSN & CO 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved