YAYINLARIMIZ06 / 07 / 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçiş Tebliğinde Değişiklik Yapıldı


KUR KORUMALI MEVDUATA GEÇİŞ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

21.12.2021 tarih 31696 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) yayımlanmış ve uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Daha sonra 31.12.2021, 11.01.2022, 01.02.2022, 07.03.2022 ve 22.03.2022, 08.04.2022 tarihlerinde yayımlanan tebliğler ile 2021/14 sayılı tebliğde değişiklikler yapılmıştı.

Bu defa 06.07.2022 tarih 31888 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/22) ile (Sayı: 2021/14) sayılı tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski Hali

 

Yeni Hali

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

 

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/6/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

 

 

 

 

Böylece tüzel kişilerin 31.03.2022 ila 30.06.2022 tarihi arasında yaptıkları (ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini cinsinden olan) döviz alımlarını da kur korumalı mevduat uygulamasına dâhil etmesine imkân tanınmıştır.

Düzenleme tebliğin yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğin güncel haline buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla 

 

 

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş yazısı, sirküler, bülten vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, yazarlarımız tarafından  bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metinlerin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan BSN & CO.’nun hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mevzuatın sık değişmesi ve uygulamada yaşanan farklılıklar nedeniyle, herhangi bir konuda işlem yapmadan önce tarafımıza ulaşarak her biri alanında uzman ekibimizden profesyonel yardım almanızı öneririz. 

Tarafımızca hazırlanan metinlerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğinde olup, BSN & CO'nun yazılı izni olmadıkça çoğaltılamaz, yayınlanamaz, başka bir dile çevrilemez, herhangi bir şekilde işlenemez ve değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde BSN & CO 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved