YAYINLARIMIZ28 / 06 / 2022

Mevduat Faizindeki İndirimli Stopaj Uygulamasının Süresi Yılsonuna Kadar Uzatıldı


İndirimli oranlar aşağıdaki gibidir.

"2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0."

  • Daha sonra 3321 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.12.2020 olan indirimli oranların uygulama süresi 31.03.2021 olarak (3 ay) uzatılmıştı.

Bu Karar ile ayrıca, 23.12.2020 tarihi ile 31.3.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranların uygulanacağı belirtilmişti.

  1. Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  2. Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
  3. Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
  4. 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  5. 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  6. 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

23.12.2020 tarihi ile 31.3.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

  • 2021 yılı nisan ayında mayıs ayı sonuna kadar, mayıs ayında temmuz ayı sonuna kadar, temmuz ayında eylül ayı sonuna kadar, ekim ayında aralık ayı sonuna kadar, aralık ayında 2022 mart ayı sonuna kadar, mart ayında haziran ayı sonuna kadar uzatılan uygulamanın süresi bu defa 28.06.2022 tarih 31880 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022 olarak uzatılmıştır. 

Ayrıca, bugün itibarıyla 31 Aralık'a kadar iktisap edilen, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 5 olarak belirlenmiştir.

5752 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla 

 

 

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş yazısı, sirküler, bülten vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, yazarlarımız tarafından  bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metinlerin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan BSN CONSULTANCY.’nİn hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mevzuatın sık değişmesi ve uygulamada yaşanan farklılıklar nedeniyle, herhangi bir konuda işlem yapmadan önce tarafımıza ulaşarak her biri alanında uzman ekibimizden profesyonel yardım almanızı öneririz. 

Tarafımızca hazırlanan metinlerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğinde olup, BSN CONSULTANCY’ nin yazılı izni olmadıkça çoğaltılamaz, yayınlanamaz, başka bir dile çevrilemez, herhangi bir şekilde işlenemez ve değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde BSN CONSULTANCY 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved