YAYINLARIMIZ22 / 05 / 2022

Tevkifattan Kaynaklanan Kdv İadelerinde Ödeme Şartı Kaldırıldı


Düzenlemeden etkilenen bir mükellef tarafından yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştı.

İdarenin kaybettiği davaya karşılık yaptığı itiraz süreci de davacı mükellefin lehine sonuçlanmış ve Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile anılan Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, bu karara karşı Bakanlık tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca 23/3/2022 tarih ve İtiraz No:2022/3 sayılı Kararı ile itirazın reddine karar verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Dairesi Başkanlıklarına yollanan genel yazıda; Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacağı” ifade edilmiştir. (Ek-1)

Saygılarımızla 

 

 

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş yazısı, sirküler, bülten vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, yazarlarımız tarafından  bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metinlerin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan BSN CONSULTANCY.’nİn hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mevzuatın sık değişmesi ve uygulamada yaşanan farklılıklar nedeniyle, herhangi bir konuda işlem yapmadan önce tarafımıza ulaşarak her biri alanında uzman ekibimizden profesyonel yardım almanızı öneririz. 

Tarafımızca hazırlanan metinlerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğinde olup, BSN CONSULTANCY’ nin yazılı izni olmadıkça çoğaltılamaz, yayınlanamaz, başka bir dile çevrilemez, herhangi bir şekilde işlenemez ve değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde BSN CONSULTANCY 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved