YAYINLARIMIZ



09 / 03 / 2022

Üretim - İhracat Yapan Mükelleflere Vergi Avantajı


22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile;

⎯ İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına

⎯ Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına,

1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştı.

Konuyla ilgili usul ve esaslar 14 Mayıs 2022 Tarihli 31835 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved