YENİLİKÇİ FİNANS ÇÖZÜMLERİ

DAHA FAZLA

YENİLİKÇİ FİNANS ÇÖZÜMLERİ

DAHA FAZLA

BSN CONSULTANCY

Finans Hizmetlerinde Global Partneriniz

Türkiye'nin öncü finans danışmanlığı ve mali müşavirlik markalarından BSN Consultancy olarak, yatırım fonlarından finans şirketlerine, global markalardan KOBİ'lere, Türkiye ve dünyadaki 200'den fazla müşterimizin finansal hedeflerine ulaşmalarına, gelişmelerine ve büyümelerine destek olacak yenilikçi finansal çözümler sunuyoruz.

DAHA FAZLA

UZMAN BSN CONSULTANCY MALİ MÜŞAVİRİNDEN DESTEK ALIN


BSN Consultancy olarak müşterilerimize hizmet vermek için özel olarak oluşturduğumuz deneyimli müşteri danışmanlarımız ile şirketinizin finansal süreçleri ve muhasebe konuları hakkında derin ve kapsamlı bilgi alın.


UZMAN BSN CONSULTANCY MALİ MÜŞAVİRİNDEN DESTEK ALIN


BSN Consultancy olarak müşterilerimize hizmet vermek için özel olarak oluşturduğumuz deneyimli müşteri danışmanlarımız ile şirketinizin finansal süreçleri ve muhasebe konuları hakkında derin ve kapsamlı bilgi alın.


YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI

2003 yılında BSN Consultancy'nin temellerini atarken önceliğim, kurumsal bir yapı oluşturmaktı. Ancak literatürün bize öğrettiği kurumsal bir yapı değil, amatör ruhunu mesleğine adamış, genç bir delikanlı edası ile koşup, meslek hayatının sonunu yaşarmışçasına tecrübeli duruş sergileyen bir kurumsal yapıydı hedefim.

SEKTÖRLER

MÜŞTERİMİZ OLUN

Müşterilerimizin başarısına odaklanıyor; uzmanlığımız, yenilikçi çözümlerimiz, sürdürülebilir yönetim anlayışımız ile müşterimize en fazla değer yaratan iş ortağı olmak için çalışıyoruz.
MÜŞTERİMİZ OLUN

BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Yeniliği, sorumluluğu ve çeşitliliği kucaklayan yaratıcı bir şirket kültürüne sahibiz. Yenilikçi finans çözümlerinin geleceğini inşa ediyoruz. Siz de geleceğinizi bizimle birlikte inşa edin.
BİRLİKTE ÇALIŞALIM

ARKADAŞ OLALIM

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, finans dünyasındaki gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar olun.

ARKADAŞ OLALIM

YAYINLARIMIZ

29 / 03 / 2022

Bazı KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

29.03.2022 tarih 31793 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükte bazı KDV oranlarında (01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere) değişiklikler yapılmıştır.    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

09 / 03 / 2022

Varlık Barışında Sona Yaklaşıyoruz

Bilindiği üzere 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun...    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

09 / 03 / 2022

Tevkifattan Kaynaklı KDV Ödemeleri

Tevkifattan Kaynaklanan KDV İadelerinde Ödeme Şartı Aranmayacak...    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

09 / 03 / 2022

Üretim - İhracat Yapan Mükelleflere Vergi Avantajı

Üretim veya İhracat Yapan Mükelleflere 1 Puan İndirimli Vergi Avantajı, 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile;    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

27 / 06 / 2022

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin TL Kredi Kullanmasına Sınırlama Getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 24.06.2022 tarihli toplantısında E-24049440- 010.99[4/5]-54316 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında bu karar tarihinden sonra uygulanmak üzere aşağıda özeti yer alan kararları almışlardır.    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

07 / 07 / 2022

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ VERGİ DAVALARINDA TEMİNAT ALINMASINA YÖNELİK DÜZENLEME ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

22 / 05 / 2022

Vergi Levhasının Alınması

2011 yılında yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

09 / 03 / 2022

İhracat Ve Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması

İhracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazançlara 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanması hakkında taslak tebliğ görüşe açılmış ve taslak tebliğde yer alan önemli konular 2022/117 sayılı bültenimiz ile açıklanmıştı.    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

22 / 05 / 2022

Tevkifattan Kaynaklanan Kdv İadelerinde Ödeme Şartı Kaldırıldı

Bilindiği üzere 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere tevkifat uygulamasından doğan KDV iadelerine, alıcılar tarafından tevkif edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmiş olması şartını getirilmişti.    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

17 / 05 / 2022

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişikin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

13.05.2022 tarih 31834 sayılı Resmi Gazete'de Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

09 / 03 / 2022

Ödüllü Hayat Sigortası Poliçesi İçin Yapılan Ödeme Ücretin Vergilendirilmesi Sırasında Dikkate Alınır Mı?

Ücret geliri elde edenlerin, özel sağlık sigortası, hayat sigortası (vb. diğer bazı poliçeler) karşılığında ödedikleri tutarlarının işverenden aldıkları ücretlerin vergilendirilmesi sırasında indirim olarak dikkate alınıp alınmayacağı tereddüt konusu olabiliyor.    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

28 / 06 / 2022

Mevduat Faizindeki İndirimli Stopaj Uygulamasının Süresi Yılsonuna Kadar Uzatıldı

İlk olarak 3032 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere mevduat faizlerinden ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından alınan stopajlara vadelerine göre değişik oranlarda indirim yapılmıştı. menderes.cetin@bsnco.net    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

30 / 06 / 2022

Kişisel Web Siteleri Üzerinden Elde Edilen Gelirler Sosyal İçerik Üreticiliği İstisnasından Yararlanır Mı?

26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen "Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası" başlıklı mükerrer 20/B maddesinde;    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

04 / 07 / 2022

Yeni Model Varlık Barışı Uygulaması Başlıyor

2008 yılında 5811 sayılı kanun ile başlayan varlık barışı uygulaması sonraki yıllarda 6486, 6736, 7143, 7186, 7256 sayılı kanunlar ile (içerikleri genelde aynı olarak) devam etmişti. Bu defa yeni varlık barışı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adını taşıyan Torba Yasa Teklifine verilen bir önergeyle eklendi. Yeni düzenleme, kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici 15. Madde ile yapılıyor. Uygulama hakkında özet bilgiler aşağıdaki gibidir. menderes.cetin@bsnco.net    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

05 / 07 / 2022

7417 Sayılı Kanun İle Yapılan Vergi Düzenlemeleri

05.07.2022 tarih 31887 sayılı Resmi Gazete ’de 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Bu kanun ile vergi kanunlarında yapılan bazı düzenlemelerden özet bilgiler aşağıdaki gibidir. Düzenlemede yer alan bazı konuları önceki bültenlerimize konu ettiğimiz için burada tekrar yer verilmemiştir. menderes.cetin@bsnco.net    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

06 / 07 / 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçiş Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

21.12.2021 tarih 31696 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) yayımlanmış ve uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Daha sonra 31.12.2021, 11.01.2022, 01.02.2022, 07.03.2022 ve 22.03.2022, 08.04.2022 tarihlerinde yayımlanan tebliğler ile 2021/14 sayılı tebliğde değişiklikler yapılmıştı. Bu defa 06.07.2022 tarih 31888 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/22) ile (Sayı: 2021/14) sayılı tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. menderes.cetin@bsnco.net    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

18 / 07 / 2022

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında Kazanç Var Vergi Yok

Enflasyonun yakıcı bir şekilde kendini hissettirmesi nedeniyle, dünya üzerindeki irili ufaklı ülkelerden başlayarak, nihayetinde gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da harekete geçmek zorunda kaldı, piyasalardan likidite fazlasını emecek daraltıcı politikalar yönünde adım atıp, faiz oranlarını agresif şekilde artırmaya başladılar. Bizim tarafa bakacak olursak, kurlarda görülen sıçramaların etkisini çok kısa bir sürede enflasyonun hızla tırmanmasıyla görmüş olduk. Geçtiğimiz yıl %20’lerde olan enflasyon oranı, yılın ortasına doğru en son açıklanan resmi verilere göre %73,50’e varmış durumda. Ek bütçe teklifi meclise sunuldu, yeni vergiler yolda geliyor. YMM Bülent AK, SMMM Bilgen Salih NARLI    DAHA FAZLA

YMM Bülent AK, SMMM Bilgen Salih Narlı / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

23 / 06 / 2022

Gelir İdaresi Tarafından Yeni Yayımlanan Özelgeler - 2022/4

Gelir İdaresi tarafından yeni yayımlanan bazı özelgeler aşağıdadır. Aktif bağlantıdan ilgili özelgeye ulaşabilirsiniz. menderes.cetin@bsnco.net    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

03 / 10 / 2022

Kreş İstisnasına İlişkin Düzenleme

7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent eklenmişti.    DAHA FAZLA

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi

by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved